محصول

Denateb

آنتی بیوتیک داکسی برد

ویژگی ها:

  • تسریع درمان اورنیتوز(One Eye Cold)
  • مناسب برای پرندگان حساس به داکسی سایکیلن