محصول

Denateb

شربت تقویتی ریوایو

ویژگی ها:

  • حاوی ویتامین ها،عناصر کمیاب،اسیدهای چرب ضروری،اسیدهای آمینه ضروری ،پری بیوتیک ها،نوکلئوتیدها و اسیدهای چرب خالص ضروری،اسیدهای آمینه ضروری
  • ایده آل برای استفاده:

   بعد از کرم زدایی                                                                                                                                                                                                                                                         بعد از مصرف آنتی بیوتیک
   پس از واکسیناسیون
   در طول دوره های بیماری
  بعد از ورزش و فعالیت زیاد

  •  به عنوان تقویت کننده برای حیوانات ضعیف،بیمار و یا تازه متولد شده 
  •  می توان به عنوان تقویت کننده تغذیه و انرژی برای سگ ها، گربه ها و سایر حیوانات کوچک استفاده شود.
  • به بهبودی پس از رویدادهای استرس زا کمک می کند.
  •  به بازیابی قدرت و تجدید انرژی کمک می کند.
  •  حاوی نوکلئوتید است که به سلامت روده و تقویت ایمنی کمک می کند.
  • در مواقع کمبود ویتامین کمک به سزایی می کند.