محصول

Denateb
  • Denateb
  • Denateb
  • Denateb

پک سوسیس در سه طعم

ویژگی ها:

پک 57 عددی سوسیس در سه طعم گوشت،مرغ،اردک