محصول

Denateb

قرص تقویت ایمنی پرندگان

ویژگی ها:

مناسب برای:

  •  کبوتر ها و پرندگان با نقص ایمنی به هر علتی از جمله عفونت های ویروسی
  •   کبوترهایی با شیوع بالای  بیماری های عفونی و بیماری های تنفسی
  •  کبوترها و پرندگانی که تحت استرس زیاد هستند