محصول

Denateb

قرص ضدانگل گربه

ویژگی ها:

  • هرجعبه حاوی 100 عدد قرص می باشد
  • عدم ایجاد تهوع و  استفراغ 
  •  قرص های خوش طعم و مطلوب ذائقه گربه ها
  • به ازای هر 5 کیلوگرم وزن گربه یک عدد قرص، دوز مناسبی خواهد بود
  •  امکان استفاده برای kitten از سن2 هفتگی و گربه های باردار و شیرده
  •  آزمایشات GLP کارایی 100% را در برابر انواع کرم ها تایید کرده است