سینا اسمعیل خانی

سمت: گرافیست و ادیتور شرکت دناطب

سابقه فعالیت در شرکت: 1 سال

About